Mü’minlerin Temsil Fakirliği

Mart 30, 2016

0

Mü’min, her zaman emniyet, güven, doğruluk, sadakat, sulh ve huzurun temsilcisi olmalıdır.

Şarkul Avsat Röportajı

Mart 24, 2014

0

Cemiloglu, B. & Acar Y. (2014) Hocaefendi, Şarkul Avsat’a konuştu. Zaman Gazetesi. <http://www.zaman.com.tr/gundem_hocaefendi-sarkul-avsata-konustu_2206944.html> (24 Mart 2014). -Dünyanın dört bir yanında bulunan milyonlarca taraftarınızı ve açılan yüzlerce okulu tek bir hareket olarak görüyor musunuz? Şahsen bu kişilere benim ya da bir başka kişinin taraftarı demeyi yanlış buluyorum. Bu yüzden –ci, cu gibi ifadelerle isimlendirme yapmanın beni […]

Yeni İnsan

Aralık 25, 2013

0

Gülen, M. F. 2005. Zamanin Altın Dilimi (Çağ ve Nesil Serisi 4). İzmir: Nil Yayınları, s. 157-60. Fethullah Gülen. Sızıntı, Ocak 1991, Cilt 13, Sayı 146.   Târihî devr-i dâimlerle Hakk inayetinin tecellîlerine açık yeni bir çağın sath-ı mailine girmiş bulunuyoruz. Bizim dünyâmız adına 18. asır, özünden uzaklaşanların ve muhâkemesiz mukallitlerin;19. asır, kendini değişik fantezilere […]

Posted in: İdeal Nesil

Birlik, Dirlik ve Beraberliğin Yolu

Aralık 23, 2013

0

Fethullah Gülen, 2013. Birlik, Dirlik ve Beraberliğin Yolu. Herkul. http://www.herkul.org/bamteli/birlik-dirlik-ve-beraberligin-yolu/(22.12.2013)      * Âdet olan şeylerde enbiya-i izamın taklit edilmesi ibadet sayılabilir. Başkalarının yaptığı şeyleri taklit birer saygının ifadesidir. Asıl mesele enbiya-i izâmdır; yemede, içmede, yatmada kalkmada, oturmada, konuşmada, hemen hayatın her yanında.. çünkü onlar bütün bir hayatı talim etmek üzere Allah tarafından gönderilmiş hususi, özel, […]

Selâm Ruhu

Aralık 16, 2013

0

Fethullah Gülen, 2013. Selam Ruhu. Herkul. http://www.herkul.org/kirik-testi/selam-ruhu-2//(08.12.2013)    Soru: “Selâm” filmi münasebetiyle bir kere daha “selâmla gidilen beldelerde kalıcı olunduğu ama kılıçla girilen yerlerde uzun süre durulsa bile müessir bir iz bırakılamadığı” ifade edildi. Selâmla gitmekten maksat nedir? Selâm ruhu nasıl anlaşılmalıdır? Cevap: Öncelikle bilinmesi gerekir ki, İslâm’da aslolan barıştır, savaş arızî ve istisnâî bir […]

İslam Düşüncesinin Ana Karakteristiği

Aralık 14, 2013

0

M. Fethullah Gülen. Yeni Ümit, Nisan-Haziran 1999, Cilt 11, Sayı 44. Gulen, M. Fethullah (2008) Kendi Dünyamıza Doğru (Ruhumuzun Heykelini Dikerken Serisi-2) Istanbul: Nil Yayinlari, s. 62-72.   İslâm ın kökleri, zaman-mekân üstü sonsuzluk; muhatabı, gökler ve yer vüs atinde manevî genişliği olan insan kalbi; hedefi de, dünya ve ahiret saadetidir. İslâm, ezelden ebede uzanan […]

Liderin Vasıfları

Kasım 23, 2013

0

Gülen, M. F. 2007. Sonsuz Nur II (Sonsuz Nur Serisi). İstanbul: Nil Yayınları, s. 101-14. Efendimiz’in fetanetinin ayrı bir buudu da, O’nun, karşısına çıkan bütün problemleri -hangi sahaya ait olursa olsun- gayet rahat ve tereyağından kıl çekme kolaylığında çözmesidir ki, bu husus da yine O’nun risaletine şehadet eden burhanlardandır. Başarılı bir idareci ve lider için […]

Lider

Kasım 23, 2013

0

Gülen, M. F. 2005. Zamanin Altın Dilimi (Çağ ve Nesil Serisi 4). İzmir: Nil Yayınları, s. 210-4. Gülen, M. F. 1991. Lider. Yeni Ümit, Ocak-Mart 1991, Sayı 11.   Bin seneyi aşkın geniş bir zaman dilimi içinde hep şanlı devirler yaşamış ve hep güzelliklere açık bulunmuş şu mübârek dünyâ, bir-iki asır var ki, buhrandan buhrana […]

Posted in: Lider, İdarecilik

Ahlakın Esasları: Hikmet, Şecaat, İffet ve Adalet

Kasım 11, 2013

0

Fethullah Gülen, 2013. Ahlakın Esasları: Hikmet, Şecaat, İffet ve Adalet. Herkul. http://www.herkul.org/bamteli/ahlakin-esaslari-hikmet-secaat-iffet-ve-adalet/(03.11.2013)   *Sofilerin “ümmühât-ı huluk” (güzel ahlakın ana kâideleri) dedikleri hususlar, insanın yeniden inşası ve yıkılmış ruh âbidesinin ikâmesi için zarurî olan, onu ayağa kaldıracak temel esaslar/rükünlerdir; buna peygamber ahlakının rükünleri ya da Kur’an ahlakının esasları da diyebilirsiniz. Bu rükün ve esaslar sayesindedir ki, […]

Öldürücü Virüsler ve İnsan Kazanmak

Kasım 11, 2013

0

Fethullah Gülen, 2013. Öldürücü Virüsler ve İnsan Kazanmak. Herkul. http://www.herkul.org/bamteli/oldurucu-virusler-ve-insan-kazanmak/(10.11.2013)    *İnsanın kendi konumunu belirlemesi ve Hak karşısında ona göre bir duruşa geçmesi çok önemlidir. Kendi konumunu belirleyememiş olanlar için iktidar, servet ve makam gibi nimetler yanıltıcı birer unsura ve öldürücü birer virüse dönüşebilir. (00:30) *Bazen insanın güçlü olması onu yanıltabilir. Cenâb-ı Hakk’ın kudretini ifade […]

Kalb Yetimliği

Eylül 28, 2013

0

Fethullah Gülen, 2013. Kalb Yetimliği. Herkul. http://www.herkul.org/herkul-nagme/364-nagme-kalb-yetimligi/ (20.09.2013). Sevgili dostlar, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, en son çay faslında kalb ile necât münasebetini anlattı. يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا طَهِّرْ قُلُوبَنَا، نَجِّنَا “Ey Rabbimiz, ey Rabbimiz!.. Kalblerimizi tertemiz eyle ve bizi necâta/kurtuluşa erdir.” duasıyla sözlerine başlayan kıymetli Hocamız, bu önemli yakarışın اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنَا مِنَ اْلقَاذُورَاتِ الْبَشَرِيَّةِ وَالْحَيْوَانِيَّةِ […]

Gerçek Başarı ve Kıvamın Korunması

Eylül 13, 2013

0

Fethullah Gülen, 2013. Gerçek Başarı ve Kıvamın Korunması. Herkul. http://www.herkul.org/kirik-testi/gercek-basari-ve-kivamin-korunmasi/(08.09.2013)   Soru: Gönüllüler hareketinin vesile olduğu eğitim ve öğretim faaliyetlerine bakıldığında bilim olimpiyatları gibi alanlarda çok iyi başarıların elde edildiği görülüyor. Adanmışlık ruhu ve insanî faziletler açısından da istenen seviyede bir başarıya ulaşıldığı söylenebilir mi? Bu konudaki –şayet varsa– eksikliklerin sebepleri nelerdir?   Cevap: Takdir […]

Hakiki Müslümanlık

Eylül 13, 2013

0

Fethullah Gülen, 2013. Hakiki Müslümanlık. Herkulhttp://www.herkul.org/bamteli/hakiki-muslumanlik/ (08.09.2013)   *İnsana insanlığından dolayı saygı duyulmalı. Şayet onun bir yanına karşı çıkılacaksa, onu ahsen-i takvîmden uzaklaştıracak söz ve davranışlarına karşı çıkılmalı. Mesela; yalan bir lafz-ı kafirdir, iftira bir lafz-ı kafirdir, gıybet bir lafz-ı kafirdir, birini karalama bir lafz-ı kafirdir, mü’mine takıyyeci deme bir lafz-ı kafirdir; onu yerden yere […]

Nefis ve Vicdan Mekanizmaları

Eylül 7, 2013

0

Gulen, M. Fethullah (2003) Prizma-1. Istanbul: Nil Yayinlari. (s. 74-78)   İnsanın terakki ve tedennisinde rol oynayan vicdan ve nefsin mahiyetlerini kavrama adına neler söyleyebiliriz? İnsanın bir mülk, bir de melekût yanı vardır. Onun bu yan­larını, başka tabirler kullanarak ifade etmek de mümkündür. Nitekim bazıları buna, melekî ve şeytanî; bazıları, maddî ve mânevî; bazıları cesedî […]

Posted in: Amel, Gadap, Kalp, Nefs, Vicdan, Şehvet

En Önemli Mesele ve Sohbetlerin Yörüngesi

Eylül 7, 2013

0

Gülen, M. F. (2013) En Önemli Mesele ve Sohbetlerin Yörüngesi. Available at: http://www.herkul.org/herkul-nagme/281-nagme-en-onemli-mesele-ve-sohbetlerin-yorungesi/ (17.04.2013)   Kıymetli arkadaşlar, Bugünün hasbihalinde muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, “Sözün yörüngesine oturması sohbet-i Cânân’la olur.”diyerek, değişik vesilelerle yaptığımız hemen her toplantıda, sohbette, beraberlikte gündemimizin ilk maddesini Rabbimizle münasebetlerimizin teşkil etmesi lazım geldiğini anlatıyor. Muhterem Hocamız özellikle şu hususlar üzerinde duruyor: Dünyanın […]

Posted in: Hizmet, Sohbeti Canan

Meslek Muhabbeti, Beraberlik Ruhu ve Salât-ı Tefrîciye

Eylül 7, 2013

0

Gülen, M. F. (2013) Meslek Muhabbeti, Beraberlik Ruhu ve Salât-ı Tefrîciye. Available at: http://www.herkul.org/herkul-nagme/354-nagme-meslek-muhabbeti-beraberlik-ruhu-ve-salat-i-tefriciye/ (05.09.2013) Kıymetli arkadaşlar, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin dün ikindiden sonra dar dairede yaptığı hasbihali 14:20 dakikalık ses kaydı olarak arz ediyoruz.  “Dar daire” vurgusunu özellikle yazıyoruz;  zira, böylece bu hasbihalin çok tabii bir ortamda gerçekleştiğini, o şartlar altında görüntü ya da […]

Posted in: Cemaat, Haset, Zikir

Allah Rasûlü’nün İzzeti ve Dokunulan Onurumuz

Eylül 5, 2013

0

Gülen, M. F. (2013) Allah Rasûlü’nün İzzeti ve Dokunulan Onurumuz. Available at: http://www.herkul.org/herkul-nagme/353-nagme-allah-rasulunun-izzeti-ve-dokunulan-onurumuz/ (01.09.2013)    Sevgili dostlar, Allah’a sonsuz hamd ü sena olsun ki, uzun sayılabilecek bir aradan sonra yeniden Nağme ve Bamteli sohbetlerine devam etme imkânı bulduk. Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi birkaç saat önce iki aydır ara vermiş bulunduğu hasbihallerine başladı. Allah nasip ederse, […]

Posted in: Cemaat, Hz Muhammed, İzzet

Yolumuz ve Üslubumuz

Eylül 3, 2013

0

Fethullah Gülen, 2013. Yolumuz ve Üslubumuz. Herkul. http://www.herkul.org/bamteli/yolumuz-ve-uslubumuz/ (03.09.2013)   *“Gönül Çalab’ın tahtı / Çalab gönüle baktı / Kim gönül yıkar ise / İki cihân bedbahtı” (Yunus Emre) (00:24) *Kalb, eskilerin ifadesiyle “nazargâh-ı ilâhî”dir. Cenâb-ı Hak, insana insanın kalbiyle bakar. “Allah sizin cisim ve suretlerinize değil kalblerinize nazar eder.” fehvâsınca, O’nun insanla muâmelesi kalbe göre […]

Gruplar Arasında Vifak ve İttifak ya da Kardeşlik Muhasebesi

Ağustos 26, 2013

0

Fethullah Gülen, 2010. Gruplar Arasında Vifak ve İttifak ya da Kardeşlik Muhasebesi. Herkul. http://www.herkul.org/bamteli/gruplar-arasinda-vifak-ve-ittifak-ya-da-kardeslik-muhasebesi/(05.04.2010)   Soru: Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer gibi sahabi efendilerimizden itikadî ve amelî mezheplerin imamlarına kadar, seleflerimizin farklı mizaçlarda oldukları düşünülürse, mü’minlerin muhtelif meşrebler etrafında toplanmaları ve değişik hizmet metodları geliştirmeleri tabii görülebilir mi? Bu farklı meşreblerin, ihtilaf ve iftirakı […]

Annelerimiz, Ahireti Tercih ve Boşanma

Ağustos 24, 2013

Annelerimiz, Ahireti Tercih ve Boşanma için yorumlar kapalı

Fethullah Gülen, 2013. Annelerimiz, Ahireti Tercih ve Boşanma. Herkul. http://www.herkul.org/bamteli/annelerimiz-ahireti-tercih-ve-bosanma/ (21.04.2013) Çay Faslından Hakikat Damlaları: Allah’ı Talep ve Gerçek Hürriyet -Gözün sürekli yukarılarda olmasını çok önemli görüyorum. Bundan maksat; bir kısım harikulâdelikler sergileme ve fevkalâdeliklerle kendini ifade etme değil, O’nu bilme ve kendini O’nun huzurunda bir hiç görme adına derinlik. (00:35) -Madem sahabe mesleğinin çok […]

İffet.. Allah Aşkına, İffet!..

Ağustos 18, 2013

İffet.. Allah Aşkına, İffet!.. için yorumlar kapalı

Fethullah Gülen, 2013. İffet.. Allah Aşkına, İffet. Herkul. http://www.herkul.org/bamteli/iffet-allah-askina-iffet/ (07.07.2013)   *Yunus Emre hazretleri ne güzel söyler: “Söz ola kese savaşı / Söz ola kestire başı/ Söz ola ağulu aşı / Yağ ile bal ede bir söz.” Dil yarası kılıç yarasından daha acıdır. Nitekim, bir Arap atasözünde “Kılıç yarası geçer ama dil yarası geçmez!” denilmiştir. […]

The Atlantic röportajı

Ağustos 15, 2013

The Atlantic röportajı için yorumlar kapalı

Tarabay, J (2013) A rare meeting with Reclusive Turkish Spiritual Leader Fethullah Gulen. The Atlantic. Available at: http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/08/a-rare-meeting-with-reclusive-turkish-spiritual-leader-fethullah-gulen/278662/ (15/08/2013, original English publication) Türkçe metin kaynağı: http://fgulen.com/tr/turk-basininda-fethullah-gulen/fethullah-gulen-hakkinda-haberler/fethullah-gulen-hakkinda-2013-haberleri/36483-fethullah-gulen-hocaefendiden-the-atlantic-ozel-roportaj   Fethullah Gülen Hocaefendi, ABD’nin ünlü dergisi The Atlantic’e özel bir röportaj verdi. Jamie Tarabay imzalı röportajda ‘İfade özgürlüğü’nden ‘İslam’da kadının rolü’ne, Hocaefendi’nin neden Türkiye’ye dönmediğinden, Musevilere dair görüşlerine […]

Osmanlı, Yeniçeri ve İnsaf Perspektifi

Ağustos 14, 2013

Osmanlı, Yeniçeri ve İnsaf Perspektifi için yorumlar kapalı

Fethullah Gülen, 2010. Osmanlı, Yeniçeri ve İnsaf Perspektifi. Herkul. http://www.herkul.org/bamteli/osmanli-yeniceri-ve-insaf-perspektifi/(08.03.2010)   Soru: Bazen bir toplumun veya kurumun değişik fertlerinde meydana gelen kusurlar, o heyetin her bir ferdi tarafından işlenmiş; bazen de farklı zamanlarda vukû bulmuş hatalar, bir anda yapılmış gibi algılanarak suizanlara girilebiliyor. Dünden bugüne tarih ve müesseseler değerlendirilirken de böyle bir hatanın yansımaları olmuş […]

Sıdk İksiri ve Doğruluk Güzergâhı

Ağustos 8, 2013

Sıdk İksiri ve Doğruluk Güzergâhı için yorumlar kapalı

Fethullah Gülen, 2013. Sıdk İksiri ve Doğruluk Güzergâhı. Herkul. http://www.herkul.org/bamteli/sidk-iksiri-ve-dogruluk-guzergahi/ (03.02.2013)   Soru: 1) Hazreti Üstad Münâzarât’ta “Her şeyden önce bize lazım olan nedir?” sorusuna üç dört kere “sıdk” diyerek cevap veriyor; doğruluğu, hem ferdî bir fazilet hem de toplumun terakkîsinin iksiri olarak anlatıyor. Bu tesbitini “Küfrün mahiyeti yalandır, imanın mahiyeti sıdktır. Şu bürhan kâfi […]

Posted in: Küfür, Nifak, Sadakat, İman

Bazı Taşlar Arasında Eşsiz Bir Yakut

Temmuz 30, 2013

Bazı Taşlar Arasında Eşsiz Bir Yakut için yorumlar kapalı

Fethullah Gülen, 2013. Bazı Taşlar Arasında Eşsiz Bir Yakut. Herkul. http://www.herkul.org/bamteli/bazi-taslar-arasinda-essiz-bir-yakut// (27.01.2013)    Çay Faslından Hakikat Damlaları: Eziyetlere Rağmen Halkın İçinde   -Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyor: “Allah’ı kullarına sevdirin ki Allah da sizi sevsin!.”(00:33) -İnsanlığın İftihar Tablosu (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “İnsanların arasına karışan, onların eza ve cefalarına katlanan […]

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Konuşması

Temmuz 25, 2013

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Konuşması için yorumlar kapalı

M.F. Gülen (1996) Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Programı. Lütfi Kırdar Salonu. http://www.bugun.com.tr/son-dakika/farkli-renkler-gazeteciler–haberi/715375   Fethullah Gülen 1996 Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Konuşması   “Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın kuruluşuna esas teşkil eden pek çok şey olmasına rağmen o kurulduğu andan bu yana temsil eden arkadaşlarıma teşekkürlerimi arz ederim. Beni içlerine kabul ediyorlar ve bütün alakam ondan ibaret. […]

Etiketlendi:

Üniversite İmtihanı, Tercihler ve Öğretmenlik

Temmuz 5, 2013

Üniversite İmtihanı, Tercihler ve Öğretmenlik için yorumlar kapalı

Fethullah Gülen, 2010. Üniversite İmtihanı, Tercihler ve Öğretmenlik. Herkul. http://www.herkul.org/bamteli/universite-imtihani-tercihler-ve-ogretmenlik/ (26.04.2010)   Soru: Ülkemizde çocuklar ve genç nesiller, sadece lise ya da üniversiteye giriş imtihanlarına kilitleniyorlar ve en büyük hedef olarak önlerine konan bu imtihanlarla adeta boğuşarak yetişiyorlar. Birkaç sene bu hayalle yaşayan gençler, mesela üniversite imtihanını kazanamayınca da bunalımlara giriyorlar. Çocuklara ve gençlere istikbal ile […]

Meşîeti İlâhî ve Adem Âlemleri

Haziran 26, 2013

Meşîeti İlâhî ve Adem Âlemleri için yorumlar kapalı

Gulen, M. Fethullah (2003) Kırık Testi. İstanbul: Zaman Kitap (s 334-338)   "Meşiet" kelimesi Arapça’dır. "Şâe" fiilinin mastarı olan bu kelime "dilemek" mânâsına gelir. Ve Kur’an’da en çok geçen kelimelerden biridir. Meşîet, Cenâb-ı Hakk’ın dilemesi bakımından kader mevzuu ile alâkalıdır. Bu alâka sebebiyle de kaderin ayrı bir buudunu meydana getirmektedir. Bizim hayatımızın müspet veya menfî […]

Posted in: Kader

Müslümanlığı Üstadın Bakışıyla Yeniden Okumak

Haziran 26, 2013

Müslümanlığı Üstadın Bakışıyla Yeniden Okumak için yorumlar kapalı

Gulen, M. Fethullah (2003) Kırık Testi. İstanbul: Zaman Kitap (s 327-334)   Şimdilerde "Müslümanlığı bir kere daha okuyalım" deniliyor. Kanaatimce, Müslümanlık mutlaka yeniden okunmalı ve anlaşılmaya, yaşanmaya çalışılmalıdır; fakat, onu okurken kullanılacak üslup çok önemlidir. Bu okuma mutlaka Üstad’ın ortaya koyduğu şekilde yapılmalıdır. Onun okuma tarzında şu husus çok önemlidir: Kur’anı Kerim’in, muhtevâsı, mânâsı ve […]

Maddî-Manevî Terakkiyât

Haziran 26, 2013

Maddî-Manevî Terakkiyât için yorumlar kapalı

Gulen, M. Fethullah (2003) Kırık Testi. İstanbul: Zaman Kitap (s 325-327)   Allah Teâlâ’dan Maddî-Manevî Terakkiyâtı Beraber mi İstemeli? Manen Yükselme Madden Zenginleşmeye Mani midir? Usulü fıkıh ifadesiyle söyleyecek olursak; dini emir ve yükümlülükler zarurî, hâcî ve tahsinî olarak üç kısma ayrılır. Zarurî olan maksatlar (Zarûriyyât), olmazsa olmaz hususlardır; din ve dünya işlerinin nizam ve […]

Posted in: Dünya, Maneviyat, Usulüddin

Keşke Toprak Olsaydım!..

Haziran 26, 2013

Keşke Toprak Olsaydım!.. için yorumlar kapalı

Fethullah Gülen, 2002. Keşke Toprak Olsaydım. Herkul. http://www.herkul.org/kirik-testi/keske-toprak-olsaydim/(08.07.2002) Gulen, M. Fethullah (2003) Kırık Testi. İstanbul: Zaman Kitap (s 312-325) Bedîuzzaman Hazretleri ikindi vakti için “o vakit hem güz mevsim-i hazînânesini ve ihtiyarlık hâlet-i mahzunânesini ve âhir zaman mevsim-i elîmânesini andırır ve hatırlattırır… hem o koca güneşin ufûle meyletmesi işaretiyle insan bir misafir memur ve herşey […]

O’nun Kapısını Ne Kadar Çaldık?..

Haziran 26, 2013

O’nun Kapısını Ne Kadar Çaldık?.. için yorumlar kapalı

Gulen, M. Fethullah (2003) Kırık Testi. İstanbul: Zaman Kitap (s 302-312)   Soru: Efendim, dün eğitim gönüllülerinden bir esnafın arabasıyla şarampole yuvarlandığını ve vefat ettiğini öğrenip çok üzülmüşsünüz. Bu ve benzeri ölümler bize ne hatırlatmalıdır?  Cevap: Çok zikrettiğimiz ve aramızda maruf olduğu üzere ölüm, bizim için, kulluk vazifesinden terhis mânâsınadır; Cenâb-ı Hakk’ın "Haydi şimdi bütünüyle […]

Nübüvvetin Çehresinde Okuduklarımız

Haziran 26, 2013

Nübüvvetin Çehresinde Okuduklarımız için yorumlar kapalı

M. Fethullah Gülen. Yeni Ümit, Nisan-Haziran 2001, Cilt 7, Sayı 52. Gulen, M. Fethullah (2008) Kendi Dünyamıza Doğru (Ruhumuzun Heykelini Dikerken Serisi-2) Istanbul: Nil Yayinlari.   Allah, varlık ve eşya ile Kendinin tanınıp bilinmesini dilediği gibi, vahyin lisanıyla da, tekvînî ve tenzîlî emirlerinin iç içe mütalâa edilmesini; gözlerden kalbe akan mânâların, kulaklar yolu ile gelip […]

Tebliğ

Haziran 26, 2013

Tebliğ için yorumlar kapalı

Fethullah Gülen, 2002. Tebliğ. Herkul. http://www.herkul.org/kirik-testi/teblig/(02.07.2002) Gulen, M. Fethullah (2003) Kırık Testi. İstanbul: Zaman Kitap (s 289-302) Soru : Melekler nasıl tesbihle yaşarsa, Peygamber Efendilerimiz de tebliğle yaşamıştır.” sözünü nasıl anlamalıyız? Cevap: Melâike-i kirâm, Allah’ın nurdan yarattığı, dolayısıyla nuranîliğe ve nuranîliğin açık olduğu şeylere açık, güzel şeylerden istifade etmek ve güzel şeylerle iştigal etmek üzere […]

Allah’ı Zikir

Haziran 26, 2013

Allah’ı Zikir için yorumlar kapalı

Fethullah Gülen, 2002. Allah’ı Zikir. Herkul. http://www.herkul.org/kirik-testi/allah-i-zikir/ (24.06.2002) Gulen, M. Fethullah (2003) Kırık Testi. İstanbul: Zaman Kitap (s 276-289)  Soru: Allah’ı ne kadar zikretmeliyiz ya da zikir ne ölçüde olursa yeterli denebilir? Cevap: Zikir; anma-hatırlama, belli duaları belli bir sayı ve şekilde okuma, Allah’ı dil ve kalb ile yâdetme ve hayatı duyarak yaşayıp varlığın koridorlarında […]